Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
plokin-fb
21:05
plokin-fb
21:04
plokin-fb
21:03
In spoken language it's fairly acceptable, but in such a context in writing I highly doubt that. Especially when you put emphasis on "men" (like you do here).
Still, it's totally understandable, so keep calm and let a nazi be a nazi.

Pani Austen użyłaby z pewnością wielu niespotykanych dziś konstrukcji gramatycznych, ale na szczęście whom jeszcze się do nich nie zalicza.
W mowie ok, w mailu do kumpla ok, ale na diagramie Venna? Dla mnie stanowczo "whom".
Reposted fromplokin plokin
plokin-fb
20:46
testtesttest
18:11
plokin-fb
18:11
0093 985f 404
Reposted fromSzczurek Szczurek viaplokin plokin
plokin-fb
01:13
4060 3daa 404
plokin-fb
01:13
1304 c5d4 404
I mean, seriously, NOWHERE? For starters, there are like a thousand species of dinosaur.
Reposted fromplokin plokin
plokin-fb
01:08
Hong Kong (HK)
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator viaplokin plokin
plokin-fb
01:08

A na razie światła nie gaś i miłości też,
bo na obu nocy brzegach znajdziesz tylko deszcz.
A na deszczu diabły rosną, diabły sieje wiatr,
trzymaj mnie za rękę mocno, bo się skończy świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompirania pirania viaplokin plokin
plokin-fb
01:08
Play fullscreen
Paradise
Reposted fromplokin plokin
01:08
plokin-fb
01:08
The Pope hasn't tweeted yet and already has half a million followers. Seems a good analogy for most religion.
— @kumailn (via I am a creationist. God was created by man.)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaplokin plokin
plokin-fb
01:08
5227 dc0c 404
Reposted fromcontroversial controversial viaplokin plokin
plokin-fb
01:08
Hillier Lake, Western Australia: The pink and lovely Hiller Lake is the only vividly pink lake you will find in the world. The color is permanent and never changes, even when water is removed and placed in a separate container. Its startling color remains a mystery and while scientists have proven it's not due to the presence of algae, unlike the other salt lakes down under, they still can't explain why it's pink.
Reposted fromplokin plokin
plokin-fb
01:08
7457 427a 404
Reposted fromplokin plokin
plokin-fb
01:08
0093 985f 404
Reposted fromSzczurek Szczurek viaplokin plokin
plokin-fb
01:05
Bądź tak uprzejmy i spróbuj przemyśleć następujący problem - na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło, i jak by wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie?
— Mistrz i Małgorzata
Reposted fromplokin plokin
plokin-fb
01:05
"W owym Cesarstwie Sztuka Kartografii osiągnęła taką doskonałość, że Mapa jednej tylko Prowincji zajmowała całe Miasto, a Mapa Cesarstwa całą prowincję. Z czasem te Niezmierne Mapy okazały się już niezadawalające i Kolegia Kartografów sporządziły Mapę Cesarstwa, która posiadała Rozmiar Cesarstwa i pokrywała się z nim w każdym Punkcie. Mniej Oddane Studiom Kartografii Następne Pokolenia doszły do wniosku, że ta obszerna Mapa jest Nieużyteczna i nie bez Bezbożności oddały ją na Pastwę Słońca i 
Zim. Na Pustyniach Zachodu zachowały się rozczłonkowane Ruiny Mapy." (Jorge Luis Borges) 

Fragment "mapy" znaleziony w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

fot. Katarzyna Kruk, zdjęcie zgłoszone do konkursu Tygodnika Powszechnego pt. "Literackie zdjęcie z wakacji"
Reposted fromplokin plokin
plokin-fb
01:04
W sobotę, 22 września, o godz. 16.49 Słońce znajdzie się w punkcie równonocy jesiennej, rozpoczynając tym samym astronomiczną jesień.
A tak wygląda ostatni dzień lata.
Reposted fromplokin plokin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl